PROJE DESTEK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU VE AMAÇ

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri kapsamında “TRT Proje Destek Yarışması” düzenlenmektedir. Bu yarışma;

1.1. Türkiye’de belgesel film anlatımının gelişmesini sağlamak,

1.2. Belgesel çekecek yönetmen ve yapımcılara destek olmak,

1.3. Belgesel çekecek yapımcı ve yönetmenlere, maddi kaynak sağlamak amaçlarıyla düzenlenen bir etkinliktir.

2. ORGANİZASYON

TRT Proje Destek Yarışması, Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu(“TRT” ve/veya “Kurum”) tarafından düzenlenir.

3. BAŞVURULAR

TRT Proje Destek Yarışmasına,     

3.1. Yapımına başlanmamış, fikir ve öykü aşamasındaki projeler katılabilir.

3.2. Başvurular 4 Mart 2022 – 1 Nisan 2022  tarihleri arasında yapılmalıdır.  4 Mart 2022 tarihinden başlayarak,  ön eleme için son başvuru tarihi olan 1 Nisan 2022 Cuma  günü saat 18.00’e kadar devam edecektir.

3.3. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

3.4. Ön başvuruların online olarak 1 Nisan 2022 tarihine kadar www.trtbelgesel.com adresine yapılması; asıl başvuruların ise ıslak imzalı olarak TRT Genel Müdürlüğü, İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı, TRT Belgesel Ödülleri, A Blok Kat: 6 No: 602 Turan Güneş Bulvarı 06550  Oran Çankaya – ANKARA / TÜRKİYE adresine, 1 Nisan 2022 Cuma  günü saat 18.00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların gecikmesinden Kurum sorumlu değildir.

Başvurular için telefon numarası: 0312 463 45 41

3.5. Ekte bulunan “Proje Başvuru Formunu” doldurmak mecburidir. Arzu edenler, ayrıca proje sunum dosyası ekleyebilirler.

3.6. Katılım ücretsizdir.

 

3.7. Başvuru ve Ön Eleme Süreci:

3.7.1. Yarışmaya belgesel formatında gerçekleştirilecek proje dosyaları katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilmesi düşünülen TV programı, tanıtım filmi v.b nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek fikirler yarışmaya kabul edilmez.

3.7.2. Ön Eleme Kurulu en az 5 (beş) kişidir. Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, Meslek Birliği Temsilcisi, Akademisyenler, Sektör ve TRT Temsilcilerinden oluşur. TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunun onayıyla, Ön Eleme Kurulu üye sayısını arttırabilir.

3.7.3. Yarışmaya katılacak kişilerin T.C vatandaşı olması şarttır.  

3.7.4. Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve her türlü hukuksal sorumluluk formu dolduran kişiye aittir. Başvuran tüm yarışmacılar, yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.

3.7..5. TRT, seçim kararları ile ilgili açıklama yapmama hakkını elinde bulundurmaktadır. Katılımcıların sonuçlara itiraz hakkı yoktur.

5. YARIŞMA TAKVİMİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 4 Mart 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 1 Nisan  2022

Ön Eleme Sonuçları Açıklama Tarihi: 25 Nisan 2022

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 2-5 Haziran 2022

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 06 Haziran 2022

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Ön Eleme

6.1.1. TRT tarafından belirlenecek en az 5 kişiden oluşan Ön Eleme ve Seçici Kurul tarafından değerlendirme yapılır.

6.1.2. Ön Eleme Kurulu kararlarını salt çoğunlukla verir.

6.1.3. Ön Eleme Kurul dâhil, kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır. Oylama süreçleri gizli yürütülür.

6.1.4. Ön Eleme Kurulu, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na teslim ederler.

6.1.5. Ön Eleme Kurulu projeleri değerlendirirken aşağıda belirtilen kriterlere göre inceleme yapar:

-    Başvuru evrakları eksiksiz ve düzenli mi?

-    Sinopsis profesyonel bir şekilde yazılmış mı?

-    Proje, fikir olarak ilgi çekici mi?

-    Proje yeterince özgün mü?

-    Proje fikri, teknik olarak uygulanabilir mi?

-    Proje fikri ve sunulan format uygun mu?

-    Yönetmen/ yapımcı/ senarist görüşü nedir?

-    Yönetmenin bundan önce başka örnek yapım referansları var mı?

Ayrıca, TRT Ön Eleme ve Seçici Kurulunun kendi özel kıstaslarına göre değerlendirme yapılır.

6.2. Seçici Kurul  

6.2.1. Ön eleme jürisi tarafından seçilerek finale kalan projeler; katılımcıların sunumlarından sonra seçici kurul tarafından değerlendirilir.

6.2.2. Seçici Kurul, en az 5 kişiden oluşur. Seçici Kurul üyeleri, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından; sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, belgesel ya da tv program yapımcı-yönetmen-metin yazarı-görüntü yönetmeni-kurgu yönetmeni, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler.

6.2.3. Seçici Kurulu, ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermek zorunda değildir.

6.2.4. Seçici Kurul tarafından belirlenecek üç kişiye ödül verilecektir.

6.2.5. Seçici Kurul değerlendirmesi Ödül töreninde açıklanır. 

7. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar, 06 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacak bir Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

8. ÖDÜL TUTARLARI

8.1. Seçici Kurul tarafından ödül almaya layık üç proje belirlenir. Ödül miktarı proje başına net 10.000TL(onbinTürkLirası)’dir.

9. GENEL KOŞULLAR

9.1. Koşullara uymayan başvurular, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu, Ön Eleme ve ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.

9.2. Yarışmaya katılan belgesel proje dosyaları, iade edilmez.

9.3. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran TRT Kurumuna aittir.

9.4. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.

9.5. Yarışmaya katılanlar, bu şartları, KVKK Aydınlatma Metnini okumuş, onaylamış ve kabul etmiş sayılırlar.

9.6. RTÜK üyeleri, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul üyeleri ile yarışmada görev alan personelin 1. derece yakınları ve TRT personeli yarışmaya katılamazlar.

9.7. İşbu şartnamenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.