40.000 TL (kırkbinTürkLirası) 

(Seçici Kurulun uygun gördüğü 3 projenin her birine verilecektir.)