14. ULUSLARARASI TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ 

 

KATEGORİLER &ÖDÜLLER

 

Uluslararası Profesyonel Kategori: 

En İyi Film Ödülü   : 8.000,00 € (sekizbinavro) 

Özel Ödül              :  6.000,00 € (altıbinavro) 

Özel Ödül              :   4.000,00 € (dörtbinavro) 
 

Ulusal Profesyonel Kategori 

En İyi Film Ödülü    :150.000,00 ₺ (yüzellibinTürkLirası) 

Özel Ödül               :100.000,00 ₺ (yüzbinTürkLirası) 

Özel Ödül               : 75.000,00 ₺ (yetmişbeşbinTürkLirası)         
                                 

Ulusal Öğrenci Kategorisi 

En İyi Film Ödülü      : 50.000,00 ₺ (ellibinTürkLirası) 

Özel Ödül                  : 40.000,00 ₺  (kırkbinTürkLirası) 

Özel Ödül                  : 30.000,00 ₺ (otuzbinTürkLirası)    

 

100.Yıl Özel Ödülü         

100.000TL (yüzbinTürkLirası)