TRT PROJE DESTEK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

TRT tarafından, TRT Belgesel Ödülleri kapsamında “TRT Proje Destek Yarışması” düzenlenecektir. Bu proje;

1.1 Türkiye’de belgesel film anlatımının gelişmesini sağlamak

1.2 Belgesel çekecek belgesel yönetmen ve yapımcılara destek olmak,

1.3 Belgesel çekecek yapımcı ve yönetmenlere, maddi olarak kaynak sağlamak,

1.4 Hazırlanacak olan bu belgesel filmlerin, TRT ekranlarında yayınlanarak izleyiciyle buluşmasına zemin oluşturmak amacıyla düzenlenir.

2. ORGANİZASYON

2.1 TRT Proje Destek Yarışması, Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu tarafından düzenlenir.

2.2 Etkinliğin merkezi Ankara’dır.

3. BAŞVURULAR

TRT Proje Destek Yarışması,

3.1 Yapımına başlanmamış, fikir ve öykü aşamasındaki projeler katılabilir.

3.2 1 bölüm 26’- 30’ olarak tasarlanan projeler olmalıdır.

3.3 Başvurular 27 Mart 2017-28 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılmalıdır.

3.4 Başvurular, projenin yönetmeni ya da yapımcısı tarafından yapılmalıdır.

3.5 Başvurular Türkçe yapılmalıdır.

3.6 28 Nisan 2017 tarihine kadar ön başvuruların online olarak http://www.trtdoc.com/tr adresine yapılması; asıl başvuruların ıslak imzalı olarak TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik TRT Proje Destek Yarışması B Blok Kat:6 No:626 Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran Çankaya/ Ankara adresine 28 Nisan 2017 saat 18.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların gecikmesinden kurum sorumlu değildir. Başvurular için tel :0312 463 24 20

3.7 Ekte bulunan “Proje Başvuru Formunu” doldurmak mecburidir. Katılımcılar ayrıca proje sunum dosyası ekleyebilirler.

3.8 Katılım ücretsizdir.

4. ŞARTLAR

4.1 Yarışmaya belgesel formatında gerçekleştirilecek proje dosyaları katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilmesi düşünülen TV programı, tanıtım filmi v.b nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek fikirler yarışmaya kabul edilmez.

4.2 Yarışma ödülünü kazanan yönetmen-yapımcılarla, ödül töreninden sonra, yapımın başlayabilmesi için bir sözleşme imzalanacaktır. Ödül kazanan yapımcı ya da yönetmenlerle kurum, 1 ay içerisinde yapım sözleşmesi imzalayacaktır. Söz konusu sözleşme, TRT Kurumu ve ödül kazanan projenin yapımını gerçekleştirecek olan yapım firması tarafından imzalanır.

4.3 Projelerin yapımı, imzalanacak sözleşmede TRT tarafından belirtilecek teknik şartnameye uygun olarak gerçekleştirilecektir.

4.4 Ödül kazanan projelerin tüm yapım aşamasında TRT’nin belirleyeceği bir uzman mutlaka bulunacaktır.

4.5 TRT Proje Destek Yarışmasına katılacak projelerin seçimi, TRT’nin belirleyeceği seçici kurul tarafından yapılır.

4.6 Yarışmaya katılacak kişilerin T.C vatandaşı olması şarttır.

4.7 Projenin gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkacak filmin jeneriğinde TRT logosuna yer verilir.

4.8 Ödül kazanan yarışmacılara kazandıkları ödülün %50’si yapım başlamadan önce projeleri karşılığı verilecektir. Ödül kazanan yarışmacı, ödülün % 50 sini aldığı fakat yapım sözleşmesini imzalamadığı takdirde, TRT ödemiş olduğu %50 bedeli geri alma hakkına sahiptir. Ödülün kalan %50’si ise yapım sonlandıktan sonra TRT içerik, teknik denetimden geçtikten sonra ödenecektir.

4.9 Yapımın son haline onayı TRT verir.

4.10 Ödül kazanan projelerin tüm basılı malzemelerinde, internet sitesinde ve tanıtım videolarında TRT logosu kullanılacaktır.

4.11 Ödül alan projelerin ilk gösterimleri, TRT Belgesel Günleri’nde yapılacaktır.

4.12 Ödül alan projelerin TRT’ye bant teslim tarihi, en geç 1 Mart 2018’dir.

4.13 Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu formu dolduran kişiye aittir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk formu dolduran kişiye aittir. Başvuran tüm yarışmacılar, yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar.

4.14 TRT, seçim kararları ile ilgili açıklama yapmama hakkını elinde bulundurmaktadır.

5. ÖDÜLLER

5.1 Seçici kurul tarafından desteklenecek 2 adet projenin her birine net 35.000 TL ve de 2 adet plaket ödülü verilecektir.

6. TAKVİM

Başvuru Başlangıç Tarihi:27 Mart 2017

Başvuru Bitiş Tarihi:28 Nisan 2017

Değerlendirme Tarihi: 01-05 Mayıs 2017

Sonuç Açıklama Tarihi/ Ödül Töreni: 15 Mayıs 2017

Kazananların açıklanmasından sonra Haziran 2017’de yapım sözleşmesi imzalanır.

7. DEĞERLENDİRME

7.1 TRT tarafından belirlenecek 5 kişiden oluşacak Seçici Kurul tarafından değerlendirme yapılacaktır.

7.2 Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

7.3 Seçici Kurul Başkanı dâhil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

7.4 Seçici Kurul, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

7.5 Seçici Kurul, ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermek zorunda değildir.

7.6 Değerlendirme, son başvuru tarihi olan 28 Nisan 2017 tarihinden sonra, 01-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

 • Başvuru evrakları eksiksiz ve düzenli mi?
 • Sinopsis profesyonel bir şekilde yazılmış mı?
 • Proje, fikir olarak ilgi çekici mi?
 • Proje yeterince özgün mü?
 • Proje fikri, teknik olarak uygulanabilir mi?
 • Proje fikri ve sunulan format uygun mu?
 • Yönetmen görüşü nedir?
 • Varsa yapımcı görüşü nedir?
 • Yönetmenin bundan önce başka örnek yapım referansları var mı?
 • Yönetmenin/yapımcının bütçeyi kullanma öngörüsü nasıl?
 • Yönetmenin iş takvimi öngörüsü nedir?
 • Ve TRT Seçici Kurulunun kendi özel kıstaslarına göre değerlendirme yapılacaktır.

8. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar, 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü yapılacak bir Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

9. HAKLAR

Ödül kazanan projelerin,

9.1 İnternet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,

9.2 Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV yayın hakları, 

9.3 Sınırsız gösterimle,  tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak,  münhasıran TRT’ye devredilmiş olur.  TRT, bahsi geçen çoğaltım ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, TRT’ye ait tüm uydu TV kanalları da dâhil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında Türkçe ve diğer dillerde seslendirilmiş veya altyazılı olarak kullanabilir.

9.4 Ödül kazanan projelerin yapım aşamasına başlamadan önce taraflar arasında TRT tarafından hazırlanan bir sözleşme imzalanır. Teknik ve yayın hakları ayrıntıları bu sözleşmede belirtilmektedir.

9.5 Herhangi bir uyuşmazlık durumunda TRT, tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9.6 Ödül kazananlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3 kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini, eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf tutmayı eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat ve sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri lisans süresi içerisinde TRT’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. ÖDÜL TUTARLARI

10.1 Ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 10.maddesinde bahsi geçen ve TRT tarafından hazırlanan sözleşmenin taraflarca imzalanmasını takip eden 1 (bir) ay içerisinde belgeselin yapım firmasına ödül tutarının %50’si ödenir. Ödül tutarının kalan %50’si ise, yapım tamamlanıp, bant tesliminden sonra, TRT Kurumunca gerekli teknik ve içerik onayı verildikten sonra ödenir.

11. GENEL KOŞULLAR

11.1 Koşullara uymayan başvurular, TRT Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı ve ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.

11.2 Yarışmaya katılan belgesel proje dosyaları, iade edilmez.

11.3 Yarışmada ödül kazanan belgesel filmlerin yayını, TRT’nin ilgili yayın mevzuatına tabiidir.

11.4 Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran TRT Kurumuna aittir.

11.5 Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.

11.6 Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

11.7 RTÜK üyeleri, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul üyeleri ile yarışmada görev alan personelin 1. derece yakınları ve TRT personeli yarışmaya katılamazlar.

11.8 Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri yarışmacıya aittir.

EKLER EK: 1 PROJE BAŞVURU FORMU